Diensten

Vermogensbeheer 

vermogensbeheer
Vermogensbeheer is een onderwerp dat u mogelijk niet direct bij een administratie- en belastingkantoor verwacht. Toch is het een onderwerp dat reeds bij verschillende van onze klanten een belangrijke rol speelt. Misschien is dit bij u ook al het geval. En zo niet, dan kan dat op enig moment zomaar eens anders zijn. Bijvoorbeeld door de verkoop van uw onderneming of door het ontvangen van een erfenis.

En als er vermogen is, dan is de volgende vraag belangrijk: krijgt uw vermogen de aandacht en het rendement dat het verdient? Onze ervaring leert dat dit veelal niet het geval is. Daarom brengen wij vermogensbeheer onder uw aandacht. Hieronder wordt verstaan het beheren van grotere vermogens van personen en organisaties door daarin gespecialiseerde personen of organisaties.

Onderdelen vermogensbeheer

Bij vermogensbeheer wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende vragen:
krul vkebWat zijn uw wensen over hoe uw vermogen er in de toekomst dient uit te zien?
krul vkebWelk deel van uw vermogen bent u bereid beschikbaar te hebben om te beleggen?
krul vkebIndien er reeds beleggingen zijn, zijn uw beleggingen dan de juiste?
krul vkebWelke risico’s zijn in uw situatie verantwoord?

Inhoudelijk houden wij ons niet zelf met vermogensbeheer bezig. Hiervoor onderhouden wij goede contacten met een gerenommeerde vermogensbeheerder, die zich intussen bewezen heeft door het behalen van respectabele rendementen op de vermogens van vele personen en organisaties. Graag brengen wij u met hen in contact om eens geheel vrijblijvend kennis te maken en te bezien wat zij voor u kunnen betekenen.

contact button

Maatregelen Coronavirus


Beste klanten,
Wij willen u vragen om ons kantoor niet te bezoeken. Het heeft onze voorkeur om via telefoon of mail contact met ons op te nemen en dan te overleggen. Dit gezien de adviezen van de overheid en het RIVM. Dan kunnen wij u ondersteunen en overleggen via de telefoon. Uw gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting kunt u mailen of in de brievenbus deponeren of als het mappen zijn in een doos in ons voorportaal neerzetten aan de Spronksweg 1a te Oldebroek. Hartelijk dank voor uw medewerking en meedenken.

Verhuizing
Voor degenen die het nog niet hadden gelezen: ons nieuwe adres is Spronksweg 1a, 8096 Oldebroek