Info

Tips 

– Controleer uw voorlopige aanslagen nauwkeurig of laat dit door ons doen. Vaak sluit het inkomen van het komende jaar niet aan bij het inkomen van het afgelopen jaar en zijn er wijzigingen in de voorlopige aanslag van het lopende jaar. Dit kunnen wij voor u laten aanpassen, zodat u niet teveel belasting betaalt.

– Lever uw gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting op tijd bij ons aan wanneer u de aangifte vóór 1 april verzonden wilt hebben.

– Bij ons is het mogelijk om uw aangifte Inkomstenbelasting ná 1 mei 2018 te verzenden. Wij kunnen u namelijk opnemen in onze zogeheten uitstelregeling onder ons belastingconsulentennummer bij de Belastingdienst.

– Laat ons uw ondernemersplan opstellen of samen met u doornemen als u een onderneming start.

– Wij kunnen nagenoeg alles voor u regelen: bemiddeling bij een makelaar, verzekeringsagent etc. 

Dus wilt u een onderneming starten: Neem contact met ons op!
Wij helpen u graag op weg om vlot te starten!