Skip navigation MENU
Vanuit de nieuwsbrief

Wet vrachtwagenheffing

De Wet vrachtwagenheffing is gepubliceerd in het Staatsblad van 30 augustus 2022 (Stb. 2022, 330). Deze wet voert een kilometerheffing (vrachtwagenheffing) in voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken. Door de omzetting van de vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) naar een variabele kilometerheffing, betalen binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens voor het gebruik van de weg.

Met deze wet wordt voor vrachtwagens de motorrijtuigenbelasting verlaagd en het Eurovignet afgeschaft. Ook bevat deze wet een regeling waarmee de inkomsten van de vrachtwagenheffing worden ingezet voor een meerjarenprogramma voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 22 maart 2022 aangenomen en de Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.

Interesse? Dan komen wij graag in contact

Bel, mail of kom gerust eens langs

Contact

Wij werken met en zijn leverancier van:

 

Lid van: