Nieuws

Doe uw WBSO aanvraag 2016 voor 1 september!

Doe uw WBSO aanvraag 2016 voor 1 september!

Het is het hele jaar mogelijk om WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aan te vragen, maar als organisaties dit jaar nog gebruik willen maken van de regeling die zorgt voor een vermindering van de loonkosten, moeten projecten wel voor 1 september worden aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland.

Hoe zit het precies?

De periode waarvoor de WBSO kan worden aangevraagd bedraagt altijd drie maanden. Daarnaast moet er een volle maand zitten tussen de start van de S&O werkzaamheden en de aanvraag. Voor organisaties betekent dat de aanvraag voor 1 september gedaan moet worden, als ze gebruik willen maken vanaf 1 oktober van de vermindering in R&D loonkosten.

Wanneer een aanvraag gedaan wordt, komen hier wel een aantal zaken om de hoek kijken. Zo mag er in de maanden vooraf niet eerder een aanvraag zijn gedaan en mag er in 2016 niet meer dan twee keer WBSO-subsidie worden aangevraagd voor hetzelfde project. Voor zelfstandigen geldt de regeling dat ze tot uiterlijk 30 september de aanvraag kunnen doen, voor hun eigen S&O werkzaamheden.

Vormvrije aanvraag

Wanneer het niet mogelijk is om voor 1 september een volledige aanvraag te doen, is het ook mogelijk om voor dezelfde datum een vormvrije WBSO-aanvraag in te dienen. Hierbij hoeven slechts enkele gegevens te worden ingevuld. Na een tijdje zal de RVO een verzoek sturen om de gegevens aan te vullen, voor eind september.