Skip navigation MENU
Vanuit de nieuwsbrief

Versnelde afschrijving 2023 - tot 50%

Versnelde afschrijving in 2023
Ondernemingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) kunnen in 2023 sneller afschrijven op nieuw gekochte (aangeschafte) bedrijfsmiddelen, zoals computers en machines. De overheid wil zo het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in hun bedrijf. Via deze regeling kunnen bedrijven die in 2023 investeren in een bedrijfsmiddel eenmalig 50% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven (ten laste brengen van de winst). Door een dergelijke investering in 2023 wordt de winst direct een stuk lager en hoeft er minder belasting te worden betaald. Het restant moet de onderneming in de jaren erna (2024 en verder) regulier afschrijven.

Investeringen door ondernemers (IB of VPB) tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013 (mits ingebruikname vóór 1 januari 2016) kunnen direct voor 50% worden afgeschreven. De regeling is minder gunstig dan in voorgaande jaren, in 2013 kan 50% worden afgeschreven edoch het restant moet regulier worden afgeschreven. Deze weeffout in de wetgeving wordt wellicht nog opgelost. U kunt hier de wetgeving raadplegen.

Fiscale regelingen milieuvriendelijk en energie zuinig investeren
Naast het willekeurig kunnen afschrijven zijn er in Nederland nog andere regelingen om de aanschafkosten te drukken. Investeringen in energiezuinidge, innovatieve of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen met een belastingvoordeel worden gekocht. De aanvraag moet bij RVO worden ingediend. Op de milieulijst 2023 staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarvoor bedrijven een fiscaal voordeel kunnen verkrijgen. Naast de milieulijst bestaat er ook nog een energielijst 2023, hierop staan ook vele investeringen met een fiscale subsidie, zoals ledverlichting, transportleidingen of energiezuinige koeling. U kunt uw investering via deze internetsite van RVO (met uw e herkenning) aanvragen.

Vragen over dit item?

Bel of mail

Contact

Wij werken met en zijn leverancier van:

 

Lid van: