Nieuws

Gebruik eigen BV ten onrechte gepropageerd

Gebruik eigen BV ten onrechte gepropageerd

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op de Kamervragen van Omtzigt van het CDA. Omtzigt had namelijk vragen over de mogelijkheid om ten onrechte te propageren vanuit de eigen BV om de fiscale gevolgen van een dienstbetrekking te vermijden. De Belastingdienst ziet dit in de praktijk gebeuren en heeft aangegeven dat het werknemerschap niet verdwijnt door het werken via een BV.

Echter ondernemers, ook die via een eigen BV werken, hoeven zich geen zorgen te maken. De staatssecretaris somt de relevante factoren op voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) brengt geen wijziging in de definitie van de begrippen werknemer en ondernemer. Er kan worden geconstateerd dat de VAR door zijn vrijwarende werking een deken heeft gelegd over een aantal situaties die feitelijk ook al niet konden.

Er bestaat een mogelijkheid dat ZZP’ers aan dezelfde klus werkzaam zijn. Het is hierbij wel van belang dat de omstandigheden en voorwaarden verschillen. Daarbij maakt de grote van de opdrachtgever niet uit.

Omtzigt vraagt ook op welke wijze opdrachtnemers en opdrachtgevers dienen te beoordelen of er conform de modelovereenkomst ‘algemeen tussenkomst’ sprake is van een ‘ langere duur dan gebruikelijk’. De Belastingdienst heeft een vuistregel voor de invulling van het begrip ‘ langere duur dan gebruikelijk’ goedgekeurd.