Nieuws

Diverse zaken regelen voor 1 oktober!

Diverse zaken regelen voor 1 oktober!

Nog een paar weken en dan is het 1 oktober. Vóór die datum dient er voor sommige situaties nog een en ander geregeld te worden. Vandaar graag jullie aandacht voor de onderstaande punten.

Vennootschap onder firma

Het ‘afwerken’ van de oprichting van een VOF laat nog wel eens wat op zich wachten. Door de staatssecretaris van Financiën is goedgekeurd dat een VOF kan terugwerken tot 1 januari als de firma-overeenkomst binnen negen maanden is opgesteld (dus vóór 1 oktober a.s.). Het is daarnaast raadzaam om de VOF vóór 1 oktober in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Inbreng IB-onderneming in een BV

De inbreng van een IB-onderneming in een BV kan ruisend en geruisloos plaatsvinden. Beide vormen kennen hun eigen voorwaarden.

Ruisende inbreng

Bij een ruisende inbreng kan er een zogenaamde voor-voorperiode ontstaan van drie maanden, mits de intentieverklaring (oprichting door één persoon) of voorovereenkomst (oprichting door twee of meer personen) binnen drie maanden is geregistreerd en de BV binnen negen maanden is opgericht. Er zijn mogelijk situaties waarbij het de bedoeling is dat een IB-onderneming per 1 juli 2016 ruisend wordt ingebracht in een BV. In dat geval is het van belang dat er vóór 1 oktober 2016 een getekende intentieverklaring c.q. voorovereenkomst bij de Belastingdienst is geregistreerd. In dit geval dient de BV vóór 1 april 2017 te zijn opgericht.

Geruisloze inbreng

Bij een geruisloze inbreng kan er een terugwerkende kracht ontstaan van maximaal 15 maanden, mits de getekende intentieverklaring of voorovereenkomst binnen negen maanden is geregistreerd. Dus als er situaties zijn waarbij een IB-onderneming met terugwerkende kracht naar 1 januari 2016 in een BV dient te worden ingebracht, dan is het van belang dat vóór 1 oktober 2016 een getekende intentieverklaring c.q. voorovereenkomst bij de Belastingdienst wordt geregistreerd. Ook in dit geval dient de BV vóór 1 april 2017 te zijn opgericht.

Er zijn wellicht situaties waarbij het nog twijfelachtig is of de inbreng in een BV zinvol is. Wij adviseren desondanks een getekende intentieverklaring c.q. voorovereenkomst bij de Belastingdienst te registreren. Je bent vervolgens niet verplicht om de onderneming in te brengen. Mocht vervolgens blijken dat het wél gewenst is, dan heb je in ieder geval tijdig geregistreerd.

Uitzakken naar dochtervennootschap

Het uitzakken van een onderneming naar een dochtervennootschap kan op meerdere manieren fiscaal geruisloos plaatsvinden. Veel voorkomende manieren zijn:

– de bedrijfsfusie, en

– de fiscale eenheid.

Beide faciliteiten kennen voorwaarden en termijnen. In dit verband willen we in het bijzonder wijzen op de bedrijfsfusie. Daarvoor geldt namelijk hetzelfde als hiervoor is beschreven voor de geruisloze inbreng in een BV. Dus ook hier geldt: let op de naderende datum van 1 oktober 2016 en registreer tijdig een getekende intentieverklaring c.q. voorovereenkomst.

Heeft u hier vragen over, bijvoorbeeld over de wijze waarop de registratie dient te worden geregeld, of kunnen wij u hierbij op een andere manier van dienst zijn, neem dan gerust even contact met ons op.

Maatregelen Coronavirus


Beste klanten,
Wij willen u vragen om ons kantoor niet te bezoeken. Het heeft onze voorkeur om via telefoon of mail contact met ons op te nemen en dan te overleggen. Dit gezien de adviezen van de overheid en het RIVM. Dan kunnen wij u ondersteunen en overleggen via de telefoon. Uw gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting kunt u mailen of in de brievenbus deponeren of als het mappen zijn in een doos in ons voorportaal neerzetten aan de Spronksweg 1a te Oldebroek. Hartelijk dank voor uw medewerking en meedenken.

Verhuizing
Voor degenen die het nog niet hadden gelezen: ons nieuwe adres is Spronksweg 1a, 8096 Oldebroek