Nieuws

Cameragegevens politie mogen niet gebruikt worden voor controle rittenadministratie

Cameragegevens politie mogen niet gebruikt worden voor controle rittenadministratie

De cameragegevens van de politie mogen niet gebruikt worden om de rittenadministratie van de auto van de zaak te controleren. Hiervoor ontbreekt de wettelijke grondslag. Het is in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Dit is geconcludeerd door advocaat-generaal Niessen.

Een werknemer was naar de rechter gestapt omdat de Belastingdienst in 2010, 2011 en 2012 naheffingsaanslagen loonbelasting oplegde, omdat de signaleringen van ANRP-camera’s niet overeen kwamen met de rittenadministratie. De werknemer vond dat het gebruik van de cameragegevens van de landelijke politie in strijd was met het EVRM omdat dit gebruik niet was gegrondvest op een wettelijke grondslag. Het hof stelde dat de inbreuk op privacy uiterst gering was. De Belastingdienst had deze gegevens namelijk nodig voor een adequate belastingheffing. De advocaat-generaal gaf in zijn advies aan dat het opvragen van de gegevens van de Belastingdienst geen wettelijke grondslag kende. Dit was wel zo geweest als de fiscus bijvoorbeeld een verzoek bij de politie had gedaan. De advocaat-generaal vindt dan ook dat de Hoge Raad het beroep van de werknemer gegrond moet verklaren. Wat er gaat gebeuren, is nog even afwachten.