Nieuws

Auto’s wel toch beschikking gesteld, boete en naheffingsaanslag voor thuiszorgorganisatie

Auto’s wel toch beschikking gesteld, boete en naheffingsaanslag voor thuiszorgorganisatie

Volgens gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn de auto’s van werknemers toch ter beschikking gesteld als zij hebben verklaard de auto’s niet voor privédoeleinden te mogen gebruiken, maar is privégebruik wel mogelijk en de controle beperkt.

In 2012 werd er een onderzoek gedaan door de inspecteur naar de aangiften loonheffing van een thuiszorgorganisatie. Deze organisatie had negen auto’s in bezit. Deze kleine auto’s werden gebruikt door zo’n 30 werknemers om patiënten aan huis te bezoeken. Volgens de thuiszorgorganisatie waren de auto’s niet aan de werknemers ter beschikking gesteld als bedoeld in artikel 13bis van de Wet LB. De inspecteur vond dat de auto’s ter beschikking waren gesteld, ook al mocht er niet privé mee gereden worden. Dit was het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met hem eens. Binnen bepaalde grenzen konden de werknemers dagelijks zelf bepalen wat ze met de auto deden. Privégebruik mocht niet, maar kwam wel voor in de praktijk.

De controle hierop was mondjesmaat, waardoor er niet gecontroleerd kon worden wat nu privé was en wat niet. Hierdoor kon niet worden bepaald of het privégebruik meer of minder dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis was. De thuiszorgorganisatie kreeg voor het privégebruik van de auto’s een naheffingsaanslag van € 85.024 en een boete van € 5.000 opgelegd.