Nieuws

Afkoopregeling Pensioen in Eigen Beheer

Afkoopregeling Pensioen in Eigen Beheer

Door een wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes worden DGA’s in staat gesteld om hun Pensioen in Eigen beheer door middel van een fiscaal aantrekking regeling af te laten kopen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van belastingkorting. Dat moet zorgen voor een extra motivatie om DGA’s laten stoppen met Pensioen in Eigen Beheer. Op deze manier wordt er eigen vermogen vrijgespeeld. Voor DGA’s die niet voor deze regeling kiezen, wordt een spaarvariant aangeboden.

Pensioenklem

Veel DGA’s die via de huidige manier pensioen opbouwen, hebben geld ‘vastzitten’ in het eigen bedrijf, dit wordt ook wel het ‘beklemd vermogen’ genoemd. Wiebes noemt de nieuwe regeling hier een oplossing voor. De regeling moet de komende drie jaar op vrijwillige basis worden afgeschaft. Over die drie jaar krijgen ondernemers een steeds kleinere korting op belasting over het pensioengeld dat ze opnemen.

Belastingdienst

Het wetsvoorstel zal tijdens Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Volgens Wiebes moet deze regeling een effect van ongeveer €2 miljard euro hebben op de begroting voor volgend jaar. Daarnaast moet de regeling ook een vereenvoudiging voor de Belastingdienst opleveren.

Wiebers heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn voorstel om Pensioen in Eigen Beheer uit te faseren, aangepast:

De termijn waarbinnen dit kan gebeuren is verlengd naar drie jaar. Hierbij is een staffel aan de orde. In 2017 geldt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%. De balanswaarden ultimo 2015 worden hier als uitgangspunt genomen. Men wordt bevrijd van de divivendklem door het afstempelen van de commerciële naar de fiscale (balans)waarde. De tegemoetkoming in de loonbelasting bestaat erin dat over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de fiscale waarde geen loonbelasting en ook geen revisierente verschuldigd is. Vervolgens kan er worden gekozen tussen overstappen naar de spaarvariant of voor de afkoop. Bij afkoop geldt de genoemde korting op de grondslag en is ter zake van de afkoop geen revisierente verschuldigd. Bij het overstappen naar de spaarvariant vindt belastingheffing pas plaats in de uitkeringsfase. De nieuwe regeling zal per 1 januari 2017 van kracht moeten gaan. Verder wordt de eerste schijf in de VPB verlengd naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021.

Wilt u meer weten over deze regeling? Neem dan contact met ons op!

Maatregelen Coronavirus


Beste klanten,
Wij willen u vragen om ons kantoor niet te bezoeken. Het heeft onze voorkeur om via telefoon of mail contact met ons op te nemen en dan te overleggen. Dit gezien de adviezen van de overheid en het RIVM. Dan kunnen wij u ondersteunen en overleggen via de telefoon. Uw gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting kunt u mailen of in de brievenbus deponeren of als het mappen zijn in een doos in ons voorportaal neerzetten aan de Spronksweg 1a te Oldebroek. Hartelijk dank voor uw medewerking en meedenken.

Verhuizing
Voor degenen die het nog niet hadden gelezen: ons nieuwe adres is Spronksweg 1a, 8096 Oldebroek