Diensten

Nalatenschapsplanning (estate planning) 

nalatenschapsplanning

Er komt een moment in uw leven dat het verstandig is om na te denken over wat er na uw overlijden met uw vermogen dient te gebeuren.
Dat moment hangt onder andere af van uw persoonlijke omstandigheden, de grootte van uw vermogen en de samenstelling van dat vermogen. Het tijdig nemen van de juiste maatregelen heeft verschillende voordelen, zoals:
krul vkebuw vermogen kan een bestemming krijgen die overeenkomt met uw wensen;
krul vkebde financiële positie van de langstlevende wordt gewaarborgd;
krul vkebmogelijke conflicten tussen erfgenamen kunnen worden vermeden;
krul vkeber kan een behoorlijk bedrag aan belasting worden bespaard.

Met nalatenschapsplanning begeleiden wij u juridisch bij de overheveling en instandhouding van uw vermogen, met als doel dat de verkrijgers van uw vermogen zo min mogelijk belasting verschuldigd zijn. Het is dus belangrijk dat hier tijdig mee wordt begonnen, want om voldoende belasting te kunnen besparen dienen er vaak al vroegtijdig maatregelen te worden genomen.

<h2> Nalatenschapslanning</h2>

Bij nalatenschapsplanning gaan wij samen met u aan de slag met onder andere:
krul vkebhet opstellen van een testament dat aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden en wensen en gericht is op de besparing van zoveel     mogelijk belasting;
krul vkebhet optimaal benutten van vrijstellingen;
krul vkebhet indien nodig opstellen van een schenkingsplan;
krul vkebhet beoordelen van huwelijkse voorwaarden.

Eenmaal genomen maatregelen dienen met enige regelmaat te worden beoordeeld. Wijzigingen in uw (persoonlijke) omstandigheden kunnen ertoe leiden dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Nalatenschapsplanning blijft daarom een terugkerend agendapunt tijdens onze besprekingen met u.

contact button