Diensten

Financiële planning 

Van Klompenburg - Bonestroo-134

De financiën spelen bij iedereen een belangrijke rol. Veel beslissingen die genomen moeten worden, zijn daarop gebaseerd. Denk daarbij aan de aankoop van een woning, het starten van een eigen bedrijf, de financiering van een studie van uzelf en/of de kinderen en de vraag hoe uw inkomen geregeld is als u met pensioen gaat. Om hierbij de juiste beslissingen te kunnen nemen, heeft u financieel inzicht nodig. Hiermee bedoelen we een helder inzicht in uw inkomens- en vermogenspositie. Niet alleen op dit moment, maar ook in de toekomst. Dit kunnen we bereiken door samen met u financieel te gaan plannen.

Financiële situatie

Met behulp van financiële planning brengen we samen met u uw financiële situatie in beeld. En van daaruit maken we samen met u plannen voor de toekomst en bekijken we in hoeverre die plannen financieel haalbaar zijn. De uitkomsten van de planning worden vastgelegd in een persoonlijk financieel plan. Hierin worden al uw financiële zaken uitgewerkt, zoals:

K&B-logo-Kruluw arbeidsinkomen

K&B-logo-Kruluw pensioeninkomen

K&B-logo-Kruluw woning en uw hypotheek

K&B-logo-Kruleventuele schulden

K&B-logo-Krulverzekeringen

K&B-logo-Krulspaartegoeden en beleggingsportefeuilles

K&B-logo-Kruluw uitgaven

Financieel plan

In uw persoonlijke financiële plan wordt ook inzicht gegeven in wat er met uw financiële situatie gebeurt als er sprake is van veranderingen of onvoorziene tegenslagen. Daarmee bedoelen we de situaties van ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Voor die situaties wordt bekeken of u alles voldoende heeft geregeld of dat er nog zaken dienen te worden gewijzigd. Onze ervaring leert, dat het verstandig is om tijdig met financiële planning te beginnen. Des te meer tijd heeft u om uw financiële situatie bij te sturen.

Financieel inzicht

Eén van de mogelijkheden die wij bieden om uw persoonlijk financiële plan uit te werken, is door gebruik te maken van een online programma. Dit programma is voor u op ieder moment en op elke plek te benaderen. Op deze manier heeft u uw financiële inzicht steeds bij de hand.

contact vkeb

Maatregelen Coronavirus


Beste klanten,
Wij willen u vragen om ons kantoor niet te bezoeken. Het heeft onze voorkeur om via telefoon of mail contact met ons op te nemen en dan te overleggen. Dit gezien de adviezen van de overheid en het RIVM. Dan kunnen wij u ondersteunen en overleggen via de telefoon. Uw gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting kunt u mailen of in de brievenbus deponeren of als het mappen zijn in een doos in ons voorportaal neerzetten aan de Spronksweg 1a te Oldebroek. Hartelijk dank voor uw medewerking en meedenken.

Verhuizing
Voor degenen die het nog niet hadden gelezen: ons nieuwe adres is Spronksweg 1a, 8096 Oldebroek