Skip navigation MENU

Financiële planning en nalatenschapsplanning

Denk na over uw toekomst

Financiën spelen bij iedereen en in iedere fase van uw leven een belangrijke rol. Beslissingen die genomen worden, zijn veelal gebaseerd op de financiële situatie waarin u zich momenteel bevindt. Denkt u maar eens aan de koop van een woning, het starten van een eigen onderneming, de financiering van een studie of de vraag hoe uw inkomen is geregeld als u met pensioen gaat. Maar denkt u ook wel eens na over de toekomst?

Financieel inzicht kan u helpen de juiste keuzes te maken binnen de positie die u inneemt. Uw positie van vandaag, volgende week, maand en over een aantal jaren. Het is verstandig om tijdig na te denken over een persoonlijke financiële planning. Zo kunt u te allen tijde uw financiële situatie bijsturen of aanpassen.

We bieden u overzicht in uw inkomens- en vermogenspositie. Niet alleen op dit moment, maar ook in de toekomst. Een financiële planning kan u dat inzicht bieden en geeft u handvaten om aan vast te houden.

Vragen over uw financiële planning?

Kom eens langs voor een gesprek.

Neem gerust contact op

Uw financiële situatie

Met behulp van een financiële planning brengt Van Klompenburg samen met u uw financiële situatie in beeld. Vanuit de huidige situatie maken wij in samenspraak plannen voor de toekomst en bekijken we in hoeverre deze plannen financieel momenteel al voor u haalbaar zijn of wat hiervoor nodig is. De uitkomsten van de planning worden vastgelegd in een persoonlijk financieel plan. Hierin worden zaken uitgewerkt als:

 • Diverse soorten inkomsten;
 • Uitgaven;
 • Woning en hypotheek;
 • Lopende verzekeringen;
 • Spaartegoeden en beleggingsportefeuilles;
 • Eventuele schulden.

In dit plan wordt tevens inzicht gegeven in wat er met uw financiële situatie gebeurt als er sprake is van veranderingen of onvoorziene tegenslagen. Daarmee doelen we op situaties als ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Wat heeft u geregeld als u in deze situaties terecht komt, en is dat eigenlijk wel voldoende?

 

Nalatenschapsplanning

Als u kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden, de grootte en samenstelling van uw vermogen, is het dan verstandig om na te denken over wat u nalaat? Als dat zo is adviseren wij u hier tijdig de juiste maatregelen voor te treffen. Met de nalatenschapsplanning van Van Klompenburg:

 • Krijgt uw vermogen de bestemming die overeenkomt met uw wensen.
 • Wordt de financiële positie van de langstlevende gewaarborgd.
 • Voorkomt u mogelijke conflicten tussen erfgenamen.
 • Maakt u gebruik van een groot belastingvoordeel.

Met nalatenschapsplanning begeleiden wij u juridisch bij de overheveling en instandhouding van uw vermogen. Hierbij houden wij altijd als doel dat de erfgenamen van uw vermogen zo min mogelijk belasting verschuldigd zijn, mits u tijdig de juiste maatregelen treft.

 

Wat komt er zoal kijken bij nalatenschapsplanning?

Genomen maatregelen dienen met enige regelmaat te worden beoordeeld. Wijziging in uw (persoonlijke) situatie kunnen ertoe leiden dat aanpassingen noodzakelijk of gewenst zijn. Nalatenschapsplanning blijft daarom een punt ter bespreking.

Van Klompenburg kijkt samen met u naar het:

 • Opstellen van een testament dat aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden en wensen, gericht op de besparing van zoveel mogelijk belasting.
 • Benutten van vrijstellingen.
 • Indien nodig opstellen van een schenkingsplan.
 • Beoordelen van huwelijkse voorwaarden.

Laat u goed en tijdig informeren over de mogelijkheden van uw nalatenschap. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Kunnen we iets voor u betekenen?
Neem gerust contact op!
Andere diensten

Advies in uw situatie

Wij werken met en zijn leverancier van:

 

Lid van: